A K T U E L L T O M     G R A M U S M E D L E M M A R K O N T A K T
 

Om GRAMUS

GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska
museernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen
om äldre grafisk teknik kan leva vidare.

GRAMUS är medlem i AEPM - Association of European Printing Museums.