A K T U E L L T O M     G R A M U S M E D L E M M A R K O N T A K T
 

Aktuellt

GRAMUS årsmöte 2019

äger rum lördagen den 21 september på Litografiska Museet i Huddinge. Läs mer

Internationell tryckerimuseikonferens i Belgien

Gramus var 23–25 maj 2019 på AEPM:s årliga konferens, som denna gång ägde
rum på Nationella Spelkortsmuseet i Turnhout i Belgien. Temat för konferensen var
"Safeguarding intangible heritage. Passing on printing techniques to future generations".
Gramus presenterade kunskapsöverföringsprojektet som vi genomförde 2012–2017.
Mer information om konferensen finns här och här.
.