A K T U E L L T O M     G R A M U S M E D L E M M A R K O N T A K T
 

Museer som ingår i GRAMUS

Grafiska Museet - Helsingborg   042-10 45 24
Strålfors Grafiska Museum - Ljungby  0372-850 00
Föreningen Oskarshamns Grafiska Museum   0491-816 46
Rundqvist & Co - Göteborg   0761-87 77 42
Konstlitografiska Museet - Tidaholm  0502-178 27
Limtorgsmuseet - Lidköping  0510-252 86
Gamla Tidningstryckeriets Vänner - Kungsbacka  0706-31 20 10
Tryckerimuseet i Gamla Linköping  013--31 86 19
Det Gamla Tryckeriet - Eskilstuna  016-13 48 84
Litografiska Museet - Huddinge  08-746 90 91
Officina Typographica, Skansen - Stockholm  08-442 80 82
Ljungströms Boktryckeri - Alunda  0174-105 60
Grafiska Museet - By  070-595 41 83
Rosenlöfs Tryckerimuseum, Kungsgården - Sandviken  0290-370 08